ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ ДО КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ №13

ПРАВИЛА

ПРИЙОМУ УЧНІВ ДО

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ №13

У СКЛАДІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ

ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ  І  ГІМНАЗІЇ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Зарахування до НВК №13 здійснюється на підставі “Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, шкіл-інтернатів”, затвердженої наказом Міносвіти і науки України від 19.06.2003р. №389 та зареєстрованої Мінюстом України 04.07.2003р. за №547/7968, Статуту навчально-виховного комплексу №13 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів з поглибленим вивченням польської мови і гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні НВК №13. Зміст оголошення доводиться до відома населення через міські засоби масової інформації.

2.2. Конкурсне приймання дітей, які вступають до НВК №13 проводиться у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, що їх замінюють.

2.3. Для проведення конкурсних випробувань в НВК №13 створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу. До складу комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

2.4.  До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора навчального закладу, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-2 класів) або свідоцтва про базову загальну середню освіту (для учнів, які вступають до 10 та 11 класів). Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1 класу НВК №13, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.5.  До конкурсної педагогічної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.6. Адміністрація НВК №13 встановлює особливі умови конкурсу (право першочергового зарахування) для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу НВК №13, проводиться навчальним закладом у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу НВК №13, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-11-х класів, проводяться з  предмету що відповідає спеціалізації школи – з польської мови.

3.5. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень тощо).

3.6. Тривалість співбесіди не може перевищувати 30 хвилин.

3.7. Результати співбесіди оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.8. Результати усного випробування оголоуються в той самий день.

3.9. Учні-випускники 9 класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою в даному закладі, звільняються від конкурсного випробування з польської мови з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.10. Учні, які закінчили 9-й клас школи, і мають рейтинг (середній бал) навчальних досягнень не менш ніж 8 (вісім) балів, та  успішно пройшли державну підсумкову атестацію звільняються від конкурсного випробування.

 

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної педагогічної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: заява, копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа (для учнів, які вступають до 2-11 класів), свідоцтво про базову середню освіту (для учнів, які вступають до 10 та 11 класів) , медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

4.4. Діти (учні, вихованці), які зараховані до НВК №13, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.5. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до НВК №13 повинен надати оригінал документа про освіту (табель успішності учня, крім дітей, які вступають до 1-2 класів; свідоцтво про базову загальну середню освіту для учнів, які вступають до 10 та 11 класів) та інші відповідні документи не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, шкіл-інтернатів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 та Правил приймання дітей (учнів, вихованців) НВК №13.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *