Права та обов’язки учнів

УЧЕНЬ НВК №13 МАЄ ПРАВО:

–          Почувати себе безпечно та впевнено у шкільному середовищі

–          Користуватись усіма послугами, що надає школа

–          Отримувати знання у повному обсязі, передбаченому програмою

–          Брати участь у різноманітних видах діяльності школи

–          Бути захищеним від моральних та фізичних образ з боку інших

–          Отримувати інформацію про всі важливі події шкільного життя

–          Бути захищеним від впливу алкоголю, тютюну та наркотиків.

УЧЕНЬ НВК №13 ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

–          Робити все найкраще для того, щоб оволодіти знаннями, вміннями та практичними навичками, передбаченими Державним стандартом загальної середньої освіти

–          Підвищувати свій загальний культурний рівень

–          Дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм

–          Дбайливо ставитись до особистого майна та майна школи

–          Дотримуватись Статуту та правил внутрішнього розпорядку школи

–          Відвідувати школу у вигляді, що відповідає статусу учня

–          Виховано поводитись у школі, громадських місцях та дома

–          Поважати права інших членів колективу

–          Не пропускати шкільні заняття без поважних причин

–          Не порушувати заборони щодо вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління як у школі, так і за її межами.

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ, ПРОПУСКИ ЗАНЯТЬ, НЕХТУВАННЯ МОРАЛЬНИМИ НОРМАМИ ТА  ПРАВИЛАМИ ВВАЖАЮТЬСЯ  НЕСУМІСНИМИ ЗІ СТАТУТОМ ШКОЛИ.