Хто попереджений – той захищений

 

«Швидше   всього   наздоганяє
та небезпека, яку зневажають»


  Публіцій Сір

 

 Сьогодні, як ніколи, підвищується роль освіти у підготовці школярів до самостійного життя у світі, де кількість надзвичайних ситуацій постійно зростає, екологічна ситуація з кожним роком погіршується. Життєво необхідно озброїти дітей знаннями, вміннями і розумінням важливості збереження власного життя і здоров’я. Отже, виховання здорового покоління, зі сформованою культурою безпечної поведінки, із засвоєним алгоритмом дій в умовах конкретної надзвичайної ситуації – одне з пріоритетних завдань, яке поставлене сьогодні  перед освітою.

Загальна мета просвітницької роботи педагогічного колективу серед учнівської молоді складається з:

освітньої – формувати в учнів свідоме ставлення до свого життя та здоров’я;  популяризувати  основні правила безпечної життєдіяльності серед молоді;

розвиваючої – розвивати в учнів життєві навички, що мають ключове значення для безпеки повсякденного життя;

виховної – впливати на реальну поведінку учнів шляхом розвитку у них життєвих навичок необхідних для безпеки їхнього повсякденного життя; виховувати в учнів гуманне ставлення до людини, що потрапила в біду, викликати до неї співчуття, бажання допомогти;

мотиваційної – створювати позитивну мотивацію у школярів до вивчення правил безпечної поведінки в різних небезпечних ситуаціях;

практичної – підвищити рівень практичної підготовки учнів до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, закріпити отримані  знання на практиці; відпрацювати стереотипи поведінки школярів в умовах загрози та виникнення НС.

Ефективна організація навчально-виховного процесу дасть можливість учням оволодіти основними знаннями, уміннями та навичками безпеки повсякденного життя, а також сформувати у школярів правила безпечної поведінки та необхідність дотримання їх в різних нестандартних ситуаціях.