Додаткові освітні послуги

 

Кам’янець-Подільський НВК №13 в своїй діяльності  керується Конституцією України,   Законами України «Про освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,  іншими  нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами освіти, що належать до державної та комунальної форм власності» в закладі можуть надаватися додаткові освітні послуги.

 

Про надання додаткових освітніх послуг у НВК №13

Нормативно-правове забезпечення

Надання додаткових освітніх послуг відбувається відповідно до:

 • Закону України «Про освіту»;
 • Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;
 • спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами»;
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 24 червня 2018 року № 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних i комунальних закладах загальної середньої освіти».

 

Мета надання додаткових освітніх послуг:

Надання додаткових освітніх послуг відбувається з метою задоволення потреб дітей в організації додаткових занять, поглиблення знань за індивідуальною та груповою формами роботи та залучення додаткових джерел фінансування спрямовуються  на  статутну  діяльність  навчального закладу.

Додаткові освітні послуги надаються понад обсяги, визначені в освітній програмі, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів бюджетного фінансування.

 

 Порядок надання додаткових освітніх послуг:

 1. Додаткові освітні послуги надаються на підставі письмової заяви батьків або осіб, що їх замінюють, що складається замовником у довільній формі, та укладеного відповідного договору «Про надання додаткових освітніх послуг».
 2. Кошти за надані додаткові освітні послуги зараховуються на відповідні рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень, у встановленому порядку.

 

Форми роботи із здобувачами освіти із надання їм додаткових освітніх послуг:

 • надання консультацій з предметів навчального плану понад рівень державного стандарту;
 • надання консультацій з англійської мови.

 

Порядок визначення вартості освітніх послуг:

 1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається відповідними нормативними документами.
 2. Встановлення вартості додаткових освітніх послуг здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат спеціалістом центральної бухгалтерії при управлінні освіти і науки.
 3. Вартість послуг у 2021-2022 навчальному році:

 

Назва послуги Вартість (за місяць)
надання консультацій з предметів 350 гривень
надання консультацій з англійської мови 70 гривень