11 квітня, консультантом ЦПРПП Жанною КУЧЕРЯВОЮ та практичним психологом Кам’янець-Подільського ліцею №13 Наталею ЧЕПУРНЯК було проведено для спільноти заступників директорів з виховної роботи інформаційний наратив  «Сучасні молодіжні субкультури».

Спікер Жанна КУЧЕРЯВА знайомила освітян із різними класифікаціями, видами сучасних молодіжних субкультур і контркультур та історією їх виникнення; причинами та мотивами вступумолоді до них;охарактеризувала особливості найбільш відомих молодіжних неформальних рухів.

Практичний психолог Наталія ЧЕПУРНЯК наголосила на психологічних аспектах впливу на підлітків молодіжних субкультур та зазначила, що особливість данного середовища полягає в тому, що в період незрілості і несформованості цільових і ціннісних установок у молоді групові цінності та цілі набувають домінуючого значення.