Закон «Про освіту» (Прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року, який набрав чинності 28 вересня 2017 року) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон «Про повну загальну середню освіту» (16 січня 2020 року Верховною Радою України прийнято новий Закон України “Про повну загальну середню освіту”, який набрав чинності 18 березня 2020 року) https://nus.org.ua/news/z-yavyvsya-tekst-novogo-zakonu-pro-serednyu-osvitu-oznajomtesya-z-dokumentom/

 Методичні путівники НУШ

https://znayshov.com/News/Details/metodychni_putivnyky_nush

«Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 року № 434, затвердженим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за №659/4880 ( зі змінами). Ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00#Text 

https://ips.ligazakon.net/document/RE12665

Перелік рекомендованої МОН начальної літератури на 2023/2024 навчальний рік

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА

VSEOSVITA.UA/LIBRARY/METODICNI-REKOMENDACII-ORGANIZACIA-ROBOTI-PEDAGOGA-ORGANIZATORA-223188

«ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ У 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ», ЛИСТ МОН № 1/12702-23 ВІД 24 СЕРПНЯ 2023 РОКУ.

MON.GOV.UA/UA/NPA/SHODO-ORGANIZACIYI-VIHOVNOGO-PROCESU-V-ZAKLADAH-OSVITI-U-20232024-NAVCHALNOMU-ROCI

http://visnyk.hoippo.km.ua/maibutia/28415-lipen-serpen-13-16-708-711-2023.html?fbclid=IwAR0bAkTlftWdFMXLFykcIu_fS5AL_PS7lwvQ35WXknsJkwTM0ZN5zWXwvpQ

План роботи класного керівника


1. Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти Наказ МОН № 434 від 06.09.2000 року

2. Організація діяльності класного керівника

2.6. Класний керівник зобов’язаний:

вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);

2.7. Класний керівник складає план роботи з учнівським колективом у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу. (Пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 489 від 29.06.2006)

Орієнтовний перелік документації,
яку веде класний керівник

 • Класний журнал
 • Журнал щоденного обліку дітей, які харчуються.     
 • Особові справи учнів.
 • Свідоцтво досягнень учнів.
 • План виховної роботи.
 • Конспекти виховних годин, годин спілкування.
 • Розробки сценаріїв виховних заходів.
 • Тека психолого-педагогічних спостережень.
 • Щоденник роботи з важковиховуваними учнями.
 • Протоколи батьківських зборів.
 • Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, булінг.
 • Літопис або фотодокументи класних справ, е-портфоліо.