Однією з найпоширеніших діагностичних методик для вивчення схильностей особистості до певної професії є методика Дж. Голланда URL: http://surl.li/jlxtn , яка визначає ступінь зв’язку типу особистості зі сферою професійної діяльності, до якої в неї є нахили. Відмінності в особистісних і когнітивних особливостях людей, їхній схильності до певних видів діяльності було покладено дослідником в основу створення типології професійної спрямованості. Так, Дж. Голланд обґрунтував шість особистісних типів (та відповідні їм типи професійних середовищ): артистичний, підприємницький, інтелектуальний, конвенціональний, реалістичний, соціальний.

1. Клименюк Ю. Обдаровані діти, їх виявлення

та діагностика // Проблеми освіти: збірник наукових праць. Спецвипуск. Вінниця-Київ, 2015. С. 46-50./ URL: http://surl.li/inrwy (дата звернення: 19.06.2023).

2. Марчук А. Обдарованість та проблеми виховання обдарованих дітей./ URL: http://surl.li/inrxq

(дата звернення: 19.06.2023).

3. Опитувальник професійної спрямованості (ОПС) Д. Голанда./ URL: http://surl.li/intji

 (дата звернення: 19.06.2023).

4. Поняття «схильність»./ URL: http://surl.li/jlxva (дата звернення: 19.06.2023).