Додаток 1. Заявка

Додаток 2. Вимоги до написання та оформлення роботи

Додаток 3. Титульний аркуш

Додаток 4. Вимоги до мотиваційного листа

Додаток 5. Декларація академічної доброчесності

Додаток 6. Паспорт експоната

Додаток 7. Зведена інформація

Додаток 8. Анкета учасника

Додаток 9. Вимоги до оформлення постера

Додаток 10. Таблиця розподілу місць

Правила проведення