·       Конституція України

·       Конвенція про права дитини

Закони України

·       Закон України «Про освіту»

·       Закон України «Про повну загальну середню освіту»

·       Закон України «Про відпустки»

·       Закон України «Про охорону праці»

·       Закон України «Про охорону дитинства»

·       Кодекс законів про працю України

·       Закон України «Про доступ до публічної інформації»

·       Закон України «Про звернення громадян»

Положення, які регламентують роботу закладу

·       Положення про золоту медаль “За високі успіхи у навчанні” та срібну медаль “За успіхи у навчанні”

·       Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою

·       Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

·       Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних працівниківs

·       Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

·       Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

·       Положення про класного керівника

·       Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

·       Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

·       Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

·       Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Інструктивні матеріали

·       Інструкція про затвердження порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу

·       Інструкція з ведення ділової документації

·       Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

·       Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту

·       Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

·       Інструкція щодо ведення класного журналу 5-11 класів

Інші розпорядчі документи

·       Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

·       Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (2021 рік)

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (для 5-9 класів)

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (для 10-11 класів)

·       Наказ про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів

·       Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів

·       Наказ про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

·       Наказ про захист персональних даних

·       Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи

·       Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

·       Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами

·       Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами

·       Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.

·       Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах.

·       Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

·       Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад

·       Про впровадження інформаційної системи управління освітою “ІСУО”

Нормативно-правові документи щодо організації 2023-2024 навчльного року

Нормативно- правові документи щодо організації 2023-2024 навчльного року

Тривалість навчального року

Відповідно до Постанови КМУ від 28.07.2023 №782 «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні» 2023/2024 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти триватиме з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року. Залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці військовим адміністраціям за участю засновників закладів загальної середньої освіти доручено забезпечити організацію початку навчального року.

Форми організації освітнього процесу

У листі МОН від 16.08.2023 № 1/12186-23 визначено особливості організації нового навчального року в умовах правового режиму воєнного стану. Відповідно до рішень військових адміністрацій та засновників закладів освіти освітній процес може бути організовано за такими формами:

 • очна. Освітній процес в цій формі запроваджується в закладі освіти тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі включення сигналу тривоги. Якщо потужності таких споруд є недостатніми, навчання може бути організовано шляхом розподілу навчального часу в межах годин (змін) упродовж дня та тижня, днів та тижнів упродовж місяця або семестру тощо;
 • дистанційна. Організація освітнього процесу в закладах освіти на території ведення бойових дій, тимчасово окупованих територіях тощо запроваджується наказом (розпорядженням) засновника закладу освіти за погодженням із керівником адміністрації. При дистанційному навчанні заклад освіти самостійно приймає

рішення щодо зняття обмеження на максимальну кількість учнів у класі;

 • змішана. Ця форма передбачає поєднання різних видів занять, наприклад, практичні, лабораторні заняття проводяться в очному режимі, лекційні – у дистанційному. При цьому освітній процес у початковій школі бажано здійснювати в очній формі, враховуючи необхідність соціалізації дітей.

При організації очного та змішаного навчання в закладі освіти слід забезпечити безумовне переривання освітнього процесу у разі включення сигналу тривоги. Учні та співробітники школи мають організовано прослідувати до споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування тривоги (за можливості продовжуючи освітній процес), а після відбою тривоги – повернутися до приміщення закладу освіти, організувавши необхідне корегування навчання.

Залежно від безпекової ситуації форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року.

Дистанційне навчання

Наказами МОН від 24.02.2023 №201 та від 22.03.2023 №333 було внесено зміни до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. У документі оновлено категорії учнів, які мають право навчатися за дистанційною формою (як окремою

формою здобуття освіти). Також педагогічним працівникам дозволено працювати в будь- якомі місці за їхнім вибором, у тому числі поза робочими приміщеннями чи територією закладу освіти.

Наказом МОЗ від 01.08.2022 № 1371 внесено зміни до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, згідно з якими в умовах воєнного стану безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

 • 1-2 класів – 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;
 • 3-4 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин;
 • 5-6 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;
 • 7-9 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин;
 • 10-11 класів – 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 – по 35 хвилин, або 5 – по 30 хвилин, або 6 – по 25 хвилин.

Забезпечення безперервності здобуття освіти

Наказом МОН від 15.05.2023 №563 затверджено методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні. У документі надано роз’яснення з таких питань:

 • забезпечення права на освіту учнів, які внаслідок війни вимушено знаходяться за кордоном, дітей з неконтрольованих територій, територій населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованих територій;
 • оцінювання результатів навчання учнів;
 • зарахування учнів до школи та переведення на наступний рік навчання;
 • отримання документів про здобуття освіти.

На допомогу освітянам статті «На Урок»:

Особливості організації навчання учнів, які перебувають за кордоном

Особливості підсумкового оцінювання та руху учнів, які перебувають на небезпечних територіях України та за кордоном

Навчання дітей, які одночасно здобувають освіту за кордоном і в закладі освіти України

Наказом МОН від 18.08.2023 № 1014 затверджено Типову освітню програму для навчання дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування та України. Ця Програма застосовується в класах (групах) дистанційного навчання для організації вивчення окремих предметів українських освітніх програм, які не вивчаються у закордонних школах. Типова освітня програма містить:

 • вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;
 • загальний обсяг та рекомендоване навчальне навантаження (в годинах), його розподіл між навчальними предметами за роками навчання;
 • типові навчальні плани для кожного рівня повної загальної середньої освіти;
 • перелік модельних навчальних та навчальних програм;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
 • опис інструментарію оцінювання;
 • додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Навчальна література та навчальні програми, рекомендовані для використання в освітньому процесі

У листі МОН від 14.08.2023 № 1/12038-23 надано переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих міністерством для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році. Переліки систематизовано за такими напрямами:

З урахуванням останніх змін та доповнень до деяких навчальних програм, які не відображено в підручниках та посібниках попередніх років, МОН рекомендує використовувати їхні електронні версії.

Перелік рекомендованої МОН начальної літератури на 2023/2024 навчальний рік Електронні версії підручників для учнів 1-11-х класів (2023-2024 н.р.)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2022 року № 707 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти в електронній формі»

Рекомендації щодо викладання навчальних предметів

Лист Міністерства освіти і науки України від 12 вересня 2023 р. № 1/13749-23 “Про інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних

предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році

Наказ Міністерства освіти і науки від 14.07.2023 № 853 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад у 2023/2024 навчальному році»

Інститут педагогіки НАПН України підготував для вчителів методичні рекомендації

«Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: реалії, досвід, перспективи» до нового навчального року. У ньому зібрано рекомендації щодо вивчення таких предметів та інтегрованих курсів:

 • українська мова;
 • українська література та інтегрований курс літератур (5-6 класи НУШ);
 • історія та громадянська освіта;
 • математика;
 • інформатика (1-11 класи);
 • предмети природничої освітньої галузі;
 • предмети технологічної освітньої галузі;
 • інтегрований курс «Мистецтво» (5-6 класи НУШ);
 • інтегрований курс «Здоров’я, добробут і безпека» у 5–6 класах.

Наказ МОН від 01.04.2022 №289 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2021 р. № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”

Створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу

У листі МОН від 17.05.2023 №1/6990 надано рекомендації щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року. Для організації роботи з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності Інструктивно-методичні матеріали, викладені у листі МОН від 22.07.2022 № 1/8462-22., Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 03-1870/162-2 від 14.06.2022 року

«Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

Листом МОН від 03.08.2023 № 1/11479-23 направлено для використання у роботі методичні рекомендації щодо надання індивідуальної підтримки учням з особливими освітніми потребами під час підготовки до реагування на надзвичайні ситуації.

На допомогу освітянам стаття «На Урок»:

Підготовка до нового навчального року: цивільний захист, охорона праці та безпека життєдіяльності.

Організація виховного процесу

Відповідно до листа МОН від 24.08.2023 №1/12702-23 організація виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році має здійснюватись за такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання. Ця робота має бути спрямована на формування в учнів української національної ідентичності. вивчення державної та етнічної території українського народу та військово-патріотичне виховання. Також МОН рекомендує розвивати онлайн-волонтерство, яке може бути реалізовано через виконання адміністративних та креативних завдань, збирання пожертв, долучення до українського кібервійська (блокування каналів розповсюдження дезінформації) та віртуального партизанства (надсилання скарг на прокремлівських агітаторів до адміністраторів соцмереж і чатів);
 • виховання здорового способу життя. У цьомі напрямі МОН рекомендує приділити увагу наданню психологічної допомоги та подоланню негативних явищ (булінг,

домашнє насильство, кримінальні правопорушення);

Робота психологічної служби

Лист МОН від 21.08.2023 №1/12492-23 щодо рекомендацій пріоритетних напрямів психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього процесу. Робота організована за такими напрямами:

 • навчальна діяльність. З метою стабілізації психоемоційного стану учнів рекомендується впроваджувати «годину психолога/соціального педагога» (не менше ніж 1 раз на місяць для кожної групи/класу. Цей час потрібно врахувати у плані роботи закладу освіти в частині позакласної роботи);
 • просвітницька робота. Основний зміст має бути спрямованим зокрема на ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час уроків, інформування з питань торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильстві, загроз, які може нести інтернет тощо;
 • діагностична робота. МОН рекомендує проводити діагностику негативних психічних станів, постстресових станів, визначати групи посиленої психологічної уваги серед учасників освітнього процесу;
 • профілактична робота;
 • корекційна робота;
 • консультування.

Підвищення кваліфікації

У квітні 2023 року Верховна Рада України внесла зміни до ст.51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (нормативно-правовий акт набув чинності 05.06.2023). Згідно з нововведенням не менше 10 відсотків загальної кількості годин підвищення кваліфікації обов’язково мають бути спрямовані на вдосконалення компетенцій щодо надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу.

Атестація педагогічних працівників

Із 01.09.2023 набрало чинності Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 09.09.2022. Цим документом визначено порядок проведення системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання професійної діяльності педагогів.

Положення про атестацію педагогічних працівників (2022р.)

Наказ МОН від 30.07.2021 №868 “Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення”

Постанова МОЗ від 06.09.2021 р. №10 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2021 р. № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020 “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”

Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Сценарії Першого уроку 2022/2023 навчальному році