Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

 

КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

 

 

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

 

 

Оцінювання учнів 3-4 класів

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1-2-08-і.pdf

 

 

Наказ № 1146 Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи

Свідоцтво досягнень для 3 та 4 класів

Оцінювання учнів 2 класу

 

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NMO-1154.pdf

Свідоцтво досягнень для 2 класу (варіант А5)

Оцінювання учнів 1-х класів http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61761/

https://base.kristti.com.ua/?p=6902

Свідоцтво досягнень для 1 класу (варіант А5)

Критерії оцінювання дітей з особливими освітніми потребами у початковій школі

 

https://drive.google.com/file/d/1J6DP9-FNEKDOSYS3u8ky2GExkU1Sh3Q2/view

 

Деякі питання організації дистанційного навчання

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text

 

Про ведення журналів 1-4-х класів

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0804-20#Text

 

Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педпрацівників закладу

 

Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (наказ МОН № 930 від 06.10.2010 р. «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ (наказ МОН №36 від 15.01.2018 р. «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»)

СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (Положення “Про сертифікацію педагогічних працівників”, затверджене постановою КМУ №1190 від 27.12.2018 р)

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ «ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗЗСО» (наказ міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 р. №1143)