Матеріально – технічне забезпечення НВК№13

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усьо-

го

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усього

А Б 1 А Б      1
Загальна площа всіх приміщень (кв. м) 01 3796 Чи є в закладі (1 – так, 0 – ні) 

Фізкультурна зала

 

31

1
    з них здано в оренду (кв. м) 02 0
Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м)

 

 

 

03 0  Басейн 32 0
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат

(уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)

 

04

29  Навчально-дослідна ділянка (арів) 33 0
 Підсобне господарство 34

3231

0
Їх площа (кв. м) 05 1465  Опалення (1 – центральне або власна котельня,

            Кількість навчальних кабінетів

    2 – пічне) 35 1
    Математики 06 1  Водогін 36 1
    Фізики 07 1      у тому числі з гарячою водою 37 0
    Хімії 08 1  Каналізація 38 1
    Географії 09 1  Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 39 1
    Біології 10    число посадкових місць у їдальні або буфеті 40 100

 

 

    Української мови і літератури 11 1       у тому числі у пристосованих приміщеннях 41 0
    Інших мов і літератур національних меншин 12 3  Кількість поверхів в основній будівлі закладу 42 3
    Іноземної мови 13 1 До якого поверху є безперешкодний доступ 1
    Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 14 0  дітей-інвалідів 43
    Основ інформатики й обчислювальної  техніки 15 1 Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні
 

у

встановлено комп’ютерних класів 16 1 та пришкільний інтернат), де навчаються учні 44 1

 

 

 

 

 

 

 

обладнано робочих місць з комп’ютером

17 10 з них:

них:

у тому числі на яких використовується

   потребують капітального ремонту 45 0

операційна система з відкритим кодом

18

   перебувають в аварійному стані 46

Кількість комп’ютерів у закладі, усього

19 25 Чисельність учнів, які проживають на відстані

підключено до Iнтернету

20 19  більше 3 км від закладу і потребують підвезення 47

з

не працюють

21 1                          у тому числі:

них:

термін придбання становить понад 5 років

22 1    учнів, для яких організовано підвезення 48

використовуються в управлінсько-господарській

7        з них за програмою “Шкільний автобус” 49 0

діяльності

23

 учнів, які проживають у пришкільному інтернаті 50 0

   у тому числі для ведення бібліотечного фонду

24

1  

Крім

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

25

3   Бібліотечний  фонд

того,

планшетів

26

 Кількість книг, брошур, журналів (примірників) 51 13191

кіль-

підключених до Iнтернету  (з рядків 25 і 26)

27

у тому числі підручників, усього
52 10396

кість

інтерактивних комплексів

28

з них для:   1-4 класів
53 4146

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,

                                            5-9 класів 54 4894

які використовуються у навчальному процесі

29

5                                        10-11 (12) класів 55 1356
Кількість майстерень 30 2